slogan7-al

2-3 Nëntor, Konferenca II Farmaceutike e Shqipërisë

Titulli i aktivitetit

2-3 Nëntor, Konferenca II Farmaceutike e Shqipërisë  

Data e zhvillimit:

02-03.11.2013

Vendi i organizimit:

Akademia e Arteve-Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë 

Kontakt 

zyraufsh@yahoo.com

0693370253

Kategoria e pjesëmarrësve

Farmacist

Kreditet:

15