slogan7-al

3 - 9 Tetor, Lezhë “Kurbat e vlerësimit të rritjes së fëmijës dhe bazat e ushqyerjes në shtatëzani, foshnjëri dhe fëmijëri”

Titulli i aktivitetit: 3 - 9 Tetor, Lezhë “Kurbat e vlerësimit të rritjes së fëmijës dhe bazat e ushqyerjes në shtatëzani, foshnjëri dhe fëmijëri”
Data e zhvillimit: 03 - 09. 10. 2013 
Vendi i organizimit: DRSHP - Lezhë
Organizatori/ofruesi: Drejtoria Rajonale e Shëndetit Publik-Lezhë
Kontakte:
Kategoria e  pjesëmarresve Mjek
Kreditet:  40