slogan7-al

28-30 Qershor,Trajnim “Psikomotricietit dhe terapia e lojës"

Titulli i aktivitetit:

28-30 Qershor,Trajnim “Psikomotricietit dhe terapia e lojës" 

Data e zhvillimit:

28 - 30.06.2013

Vendi i organizimit:

Qendra e Studimeve Infermierore "Nightingale"

Organizatori/ofruesi:

Qendra e Studimeve Infermierore "Nightingale"

Kontakt

E-mail:nursingcenter.al@gmail.com

Tel:0694338070

Kategoria e pjesëmarrësve:

Infermier

Student të FSHMT

Qëllimi i aktivitetit:

Thellimi i njohurive në lidhje me aplikimim e aktiviteteve psikomotore dh eterapisë së lojës në shërbimin  e përditshëm pediatrik.

Kreditet:

15