slogan7-al

9 Tetor, Trajnim "Elementët kyç të shërbimeve miqësore për të rinjtë"

Titulli i aktivitetit: 9 Tetor, Trajnim "Elementët kyç të shërbimeve miqësore për të rinjtë"
Data e zhvillimit: 09.10.2013
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Qendra Shqiptare për Popullsinë në Zhvillim
Kontakte: Email: egjebrea@acpd-al.org
Tel: 0682053255
Kategoria e  pjesëmarresve

Mjek 

Infermier

Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve miqësore të shëndetit seksual dhe riprodhues të ofruara nga shërbimi prësor publik. 
Kreditet: 6