slogan7-al

1Tetor, Shkodër/Trajnim “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës dhe vlerësimi i rritjes”

Titulli i aktivitetit: 1Tetor, Shkodër/Trajnim “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës dhe vlerësimi i rritjes”
Data e zhvillimit:

01.10 - 12.10.2013

21.10 - 02.11.2013 

Vendi i organizimit: DRSH - Shkodër
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF
Kontakte: DRSH- Shkodër
Kategoria e  pjesëmarresve Mjek familje dhe i përgjithshëm, menaxher/drejtor
Qëllimi i aktivitetit: Fuqizimi njohurive dhe aftësive të personelit të qendrës shëndetësore, në mënyrë që të përmirësohet shëndeti i nënave dhe fëmijëve të vegjël
Kreditet: 54