slogan7-al

26 -27 Prill, Konferencë “ Psikiatria shqiptare dhe sfidat e saj”

Titulli i aktivitetit

26 -27 Prill, Konferencë “ Psikiatria shqiptare dhe sfidat e saj”  

Data e zhvillimit:

26 -27.04.2013

Vendi i organizimit:

Tetovë

Organizatori/ofruesi:

Lidhja e Psikiatrisë Shqiptare

Kontakt

Tel: 0662083208

Kategoria e pjesëmarrësve

Psikiatër

Infermierë

Psikologë

Punonjës social

Qëllimi i aktivitetit:

Shkëmbimi i praktikave më të mira profesionale në fushën e shëndetit mendor  dhe  unifikimi i qëndrimeve dhe këndvështrimeve të njëjta të profesionistëve shqiptarë të shëndetit mendor.

Kreditet:

15