slogan7-al

16 Maj, Trajnim “Mobilizimi në banesë”

Titulli i aktivitetit:

16 Maj, Trajnim “Mobilizimi në banesë” 

Data e zhvillimit:

16.05.2013

Vendi i organizimit:

Salla e Konferencave (Caritas), Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Caritasi Shqiptar

Kontakt

Rruga :Don Bosko nr.4

Kategoria e pjesëmarrësve:

 Mjek

Infermier

Qëllimi i aktivitetit:

Përmirësimi I kapaciteteve të personelit mjekësor I cili punon çdo ditë me të moshuarit në banesë si edhe me rolin e secilit prej punonjësve të përfshirë në ekipin multidisiplinar (mjek, infermier, sanitar)

Kreditet:

3