slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1251
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1149
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1139
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1210
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1131
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1150
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1196
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1214
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1202
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1476
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1205
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1219
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1084
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1104
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1363
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1306
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1213
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1288
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1305
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1142
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1220
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1275
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1597
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1383
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1773
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1133
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1239
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1177
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1423
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1135
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1276
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1338
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1189
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1253
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1215
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1622
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1809
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1833
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1612
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2672
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1950
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1145
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1199
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1186
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1094
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1984
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1187
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1239
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1740
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2067
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1139
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1108
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1900
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1296
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1661
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1634
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1611
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1458
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1263
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1487
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1379
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1357
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1463
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2035
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1694
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1672
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1533
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1570
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1337
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1416
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1755
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1421
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1350
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1072
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1251
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1343
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1349
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1369
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1362
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1534
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1600
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1517
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2066
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1350
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1317
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1141
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1244
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1390
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1347
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1407
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1800
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1732
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2269
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1257
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1198
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1587
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1185
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1313
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1270
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1525
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1838
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1383
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1375
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1377
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1312
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1538
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1333
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1627
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2272
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1073
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1441
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1374
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1527
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3301
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1257
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1525
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1396
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1613
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1901
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1489
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1184
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1488
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1280
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1458
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1408
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1496
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1594
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1911
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1704
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1642
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1176
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1252
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1066
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1296
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1678
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1596
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1439
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1304
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1679
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1143
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1282
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1510
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1403
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1114
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1308
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1382
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1051
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1397
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1302
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1329
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1237
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1425
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1477
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1306
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1625
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1447
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1408
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1327
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1498
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1330
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1368
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1363
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1271
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1762
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1759
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1453
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1574
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1550
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2187
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1438
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1185
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1354
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1292
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1261
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1805
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1398
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1245
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1190
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2079
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1342
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1501
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1511
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1678
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1589
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1332
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1342
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1267
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1134
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1357
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1383
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1341
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1302
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1524
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1269
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1270
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1305
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1947
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1520
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1386
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1578
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1056
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1407
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1239
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1373
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1475
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1697
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2710
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1558
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1733
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1505
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1132
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1420
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1466
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1298
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1899
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2051
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2075
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1788
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1963
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2109
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1799
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1397
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1191
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1624
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1214
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1515
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2165
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1295
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1890
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1930
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3215
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1522
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1487
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2182
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2215
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1997
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1805
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1811
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2045
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2250
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2484
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1941
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1612
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1985
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1825
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1830
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1492
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1818
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1594
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1702
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1809
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1604
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1737
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2154
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2095
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1297
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2242
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2174
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4545
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1852
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1517
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2451
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2652
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1737
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1792
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1935
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2205
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2037
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1943
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1736
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1431
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1702
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1662
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1921
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1883
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1570
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2318
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1835
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1496
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1925
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2017
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1911
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1701
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2097
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1913
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2347
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1794
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2704
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1699
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2144
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2337
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1926
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1966
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2118
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1882
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2180
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2600
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2230