slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1530
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1431
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1377
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1488
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1378
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1354
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1441
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1512
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1443
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1698
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1476
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1451
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1315
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1364
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1617
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1578
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1432
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1559
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1512
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1355
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1472
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1569
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1838
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1671
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2045
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1380
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1482
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1400
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1660
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1360
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1504
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1612
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1451
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1468
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1441
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1853
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2020
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2085
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1847
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2907
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2180
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1347
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1407
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1415
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1325
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2300
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1410
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1458
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1988
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2332
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1338
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1287
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2144
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1563
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1897
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1793
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1802
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1717
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1503
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1703
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1616
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1547
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1661
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2221
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1934
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1892
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1738
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1785
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1551
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1655
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2012
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1633
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1533
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1263
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1486
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1518
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1545
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1604
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1522
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1786
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1809
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1718
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2259
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1536
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1507
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1335
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1474
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1534
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1531
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1637
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2039
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1969
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2480
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1514
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1430
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1797
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1375
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1569
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1483
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1711
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2022
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1619
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1601
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1592
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1526
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1808
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1533
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1832
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2495
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1279
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1639
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1612
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1766
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3487
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1520
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1705
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1562
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1813
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2173
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1684
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1385
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1716
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1466
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1660
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1603
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1712
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1767
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2103
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1879
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1928
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1346
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1439
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1257
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1497
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1872
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1857
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1590
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1503
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1915
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1333
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1476
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1708
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1637
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1353
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1507
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1578
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1275
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1589
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1537
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1516
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1447
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1626
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1733
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1512
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1838
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1676
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1582
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1527
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1737
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1554
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1536
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1545
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1494
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1944
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1971
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1677
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1753
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1841
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2368
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1681
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1366
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1563
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1476
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1494
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2058
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1619
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1433
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1372
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2264
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1540
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1673
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1735
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1869
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1810
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1497
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1581
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1510
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1342
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1604
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1587
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1505
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1500
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1700
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1457
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1470
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1510
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2125
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1753
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1585
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1766
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1258
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1574
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1477
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1554
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1713
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1898
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2987
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1860
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1903
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1677
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1340
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1631
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1728
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1473
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2113
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2232
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2307
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2069
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2140
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2297
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1992
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1595
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1381
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1855
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1421
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1698
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2385
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1498
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2071
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2106
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3532
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1699
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1672
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2403
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2399
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2216
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1958
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2029
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2239
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2476
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2687
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2164
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1813
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2222
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2022
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2053
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1672
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2002
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1833
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1913
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1968
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1809
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1937
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2323
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2309
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1536
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2428
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2407
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4868
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2087
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1661
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2703
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2845
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1941
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1977
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2151
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2407
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2274
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2146
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1913
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1622
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1891
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1814
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2100
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2085
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1741
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2582
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2008
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1642
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2147
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2267
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2094
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1941
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2294
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2165
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2531
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2004
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2899
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1887
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2350
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2571
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2086
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2183
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2376
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2050
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2439
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2798
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2414