slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1421
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1320
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1275
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1379
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1266
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1267
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1336
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1395
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1344
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1605
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1358
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1353
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1209
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1256
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1511
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1459
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1333
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1448
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1412
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1256
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1365
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1457
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1739
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1550
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1931
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1270
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1368
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1297
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1564
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1256
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1397
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1504
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1339
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1379
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1347
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1750
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1924
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1985
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1734
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2795
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2080
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1259
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1315
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1311
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1221
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2198
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1306
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1362
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1872
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2218
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1245
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1205
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2047
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1467
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1801
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1720
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1721
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1620
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1412
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1624
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1519
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1465
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1577
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2146
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1838
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1800
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1657
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1705
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1459
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1551
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1911
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1545
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1450
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1186
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1384
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1442
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1475
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1504
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1451
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1698
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1719
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1638
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2175
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1457
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1419
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1251
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1384
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1470
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1455
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1541
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1945
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1875
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2391
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1417
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1337
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1716
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1288
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1479
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1403
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1632
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1940
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1529
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1512
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1499
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1445
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1696
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1445
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1737
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2394
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1187
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1552
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1508
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1679
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3414
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1416
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1623
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1487
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1726
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2075
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1593
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1300
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1627
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1380
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1569
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1514
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1623
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1687
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2017
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1800
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1822
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1265
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1356
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1179
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1416
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1787
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1753
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1517
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1414
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1812
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1243
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1390
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1625
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1539
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1261
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1437
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1492
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1183
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1499
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1451
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1428
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1357
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1542
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1639
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1426
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1748
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1584
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1505
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1432
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1643
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1468
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1459
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1469
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1403
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1865
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1887
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1586
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1669
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1741
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2294
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1588
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1280
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1477
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1389
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1401
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1965
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1524
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1350
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1290
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2177
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1448
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1596
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1649
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1780
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1722
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1419
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1474
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1410
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1263
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1511
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1493
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1431
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1421
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1624
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1374
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1375
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1427
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2045
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1653
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1490
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1679
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1174
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1497
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1382
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1472
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1619
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1818
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2882
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1745
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1824
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1598
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1258
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1551
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1631
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1392
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2014
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2151
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2214
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1965
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2055
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2215
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1908
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1508
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1295
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1759
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1323
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1619
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2287
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1413
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1999
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2023
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3424
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1615
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1583
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2318
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2317
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2120
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1886
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1947
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2156
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2374
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2598
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2068
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1728
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2126
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1939
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1967
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1591
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1925
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1735
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1819
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1893
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1720
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1853
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2246
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2220
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1457
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2344
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2313
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4760
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1995
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1591
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2608
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2759
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1858
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1894
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2054
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2321
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2180
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2066
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1831
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1536
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1803
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1736
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2023
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2007
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1663
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2486
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1923
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1573
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2054
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2165
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2015
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1852
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2208
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2075
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2445
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1914
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2815
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1799
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2263
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2473
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2012
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2099
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2261
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1976
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2341
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2712
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2328