slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1630
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1535
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1483
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1592
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1479
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1452
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1538
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1614
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1534
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1783
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1571
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1541
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1404
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1451
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1713
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1682
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1535
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1657
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1611
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1443
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1564
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1658
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1933
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1779
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2140
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1463
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1581
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1493
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1755
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1454
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1599
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1706
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1546
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1553
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1525
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1941
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2099
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2191
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1944
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2992
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2277
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1435
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1498
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1506
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1414
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2395
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1488
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1554
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2084
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2438
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1432
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1359
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2243
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1650
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1980
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1875
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1895
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1803
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1583
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1784
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1701
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1631
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1743
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2295
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1999
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1973
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1814
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1855
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1648
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1748
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2102
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1718
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1615
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1331
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1569
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1603
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1616
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1693
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1601
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1870
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1880
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1790
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2338
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1606
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1593
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1411
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1572
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1611
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1591
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1730
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2118
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2058
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2545
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1593
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1502
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1871
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1448
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1658
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1554
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1784
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2105
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1713
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1680
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1676
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1602
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1916
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1620
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1913
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2582
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1355
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1723
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1708
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1851
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3557
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1608
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1781
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1638
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1897
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2270
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1761
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1456
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1799
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1552
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1761
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1700
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1793
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1854
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2172
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1948
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2019
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1431
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1515
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1329
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1571
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1949
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1943
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1661
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1590
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2008
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1419
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1550
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1792
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1723
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1435
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1583
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1645
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1358
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1676
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1616
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1586
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1527
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1713
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1813
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1597
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1916
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1763
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1659
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1606
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1824
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1640
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1617
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1608
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1585
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2022
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2057
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1757
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1834
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1932
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2444
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1773
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1449
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1646
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1555
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1573
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2148
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1700
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1498
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1443
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2349
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1636
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1753
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1827
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1956
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1893
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1570
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1681
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1590
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1422
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1695
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1679
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1575
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1580
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1778
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1534
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1563
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1588
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2204
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1838
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1677
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1852
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1329
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1652
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1557
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1633
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1794
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1977
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3090
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1957
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1987
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1757
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1421
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1693
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1799
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1548
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2190
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2295
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2398
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2160
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2225
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2384
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2075
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1679
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1477
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1944
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1513
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1767
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2474
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1577
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2147
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2192
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3643
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1781
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1750
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2472
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2461
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2295
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2036
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2106
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2322
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2563
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2773
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2254
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1890
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2308
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2095
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2133
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1759
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2082
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1926
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1993
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2044
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1881
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2021
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2403
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2406
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1618
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2512
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2479
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4958
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2159
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1724
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2779
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2922
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2007
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2058
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2232
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2480
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2357
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2217
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2005
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1698
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1981
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1884
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2179
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2165
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1817
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2669
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2082
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1706
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2225
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2354
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2177
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2021
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2379
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2252
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2615
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2090
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2977
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1979
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2416
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2656
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2146
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2263
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2470
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2125
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2515
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2879
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2493