slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1991
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1905
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1790
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1922
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1831
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1738
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1866
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1952
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1859
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2101
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1904
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1856
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1728
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1768
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2016
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2056
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1855
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2012
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1944
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1730
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1870
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1997
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2259
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2117
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2490
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1768
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1905
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1792
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2056
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1773
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1923
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2022
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1874
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1851
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1800
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2255
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2413
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2533
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2266
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3348
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2587
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1743
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1801
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1821
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1732
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2744
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1817
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1879
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2431
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2771
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1753
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1593
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2512
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1906
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2246
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2125
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2130
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2049
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1828
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2034
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1955
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1882
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1996
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2527
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2229
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2210
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2033
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2068
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1896
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1993
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2378
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1938
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1851
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1545
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1865
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1821
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1826
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1966
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1807
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2103
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2102
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2009
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2558
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1843
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1830
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1658
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1848
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1808
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1870
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2011
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2354
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2346
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2775
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1869
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1722
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2111
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1655
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1920
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1787
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2015
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2322
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1975
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1899
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1893
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1833
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2183
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1853
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2164
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2831
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1564
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1997
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1979
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2079
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3755
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1883
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2013
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1868
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2137
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2548
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2024
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1669
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2038
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1817
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2000
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1946
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2015
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2062
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2406
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2187
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2301
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1637
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1723
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1537
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1807
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2178
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2200
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1869
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1864
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2240
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1675
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1778
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2028
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1997
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1710
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1801
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1848
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1577
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1914
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1858
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1848
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1753
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1953
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2039
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1829
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2180
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2021
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1872
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1849
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2063
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1888
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1840
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1853
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1816
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2256
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2324
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1992
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2062
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2253
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2683
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2025
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1673
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1869
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1785
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1849
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2400
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1960
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1711
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1639
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2597
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1876
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1987
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2056
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2210
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2121
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1811
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1974
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1833
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1680
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1915
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1897
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1790
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1803
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2019
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1798
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1816
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1824
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2477
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2068
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1922
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2078
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1579
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1855
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1822
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1870
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2044
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2230
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3386
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2230
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2223
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1978
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1656
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1970
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2063
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1782
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2430
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2517
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2646
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2416
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2462
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2627
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2347
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1922
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1740
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2174
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1774
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2021
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2714
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1817
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2393
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2433
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3926
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2040
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1968
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2690
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2676
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2539
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2251
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2364
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2592
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2814
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3006
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2548
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2152
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2545
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2359
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2361
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2006
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2299
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2179
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2238
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2258
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2135
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2238
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2659
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2673
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1873
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2742
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2766
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5246
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2445
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1919
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3053
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3136
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2252
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2278
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2508
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2687
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2610
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2460
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2278
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1910
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2218
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2095
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2438
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2380
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2073
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2929
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2320
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1893
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2419
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2653
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2417
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2282
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2614
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2486
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2839
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2316
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3230
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2236
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2635
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2927
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2359
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2546
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2784
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2359
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2778
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3133
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2736