slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1207
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1102
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1108
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1165
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1102
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1121
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1162
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1188
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1157
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1446
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1163
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1186
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1054
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1071
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1322
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1263
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1182
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1241
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1279
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1116
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1177
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1229
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1556
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1332
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1738
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1087
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1195
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1155
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1385
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1104
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1247
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1283
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1153
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1218
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1182
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1586
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1783
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1792
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1581
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2634
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1922
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1115
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1171
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1153
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1068
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1914
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1155
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1203
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1705
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2029
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1111
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1077
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1856
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1246
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1620
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1605
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1572
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1415
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1222
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1448
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1343
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1325
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1433
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1999
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1651
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1629
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1500
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1521
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1289
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1384
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1707
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1384
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1318
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1035
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1211
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1308
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1311
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1335
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1333
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1478
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1554
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1473
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2035
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1323
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1290
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1110
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1203
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1362
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1318
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1363
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1755
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1685
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2225
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1201
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1163
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1548
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1163
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1256
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1233
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1495
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1805
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1340
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1330
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1336
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1270
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1490
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1303
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1590
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2240
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1045
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1392
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1323
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1477
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3269
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1210
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1496
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1369
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1567
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1844
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1455
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1151
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1451
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1246
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1431
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1377
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1464
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1560
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1880
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1677
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1596
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1147
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1230
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1039
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1261
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1638
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1551
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1404
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1271
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1646
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1104
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1245
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1473
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1361
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1070
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1278
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1350
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1017
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1371
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1257
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1304
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1199
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1392
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1434
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1271
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1584
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1413
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1379
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1302
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1448
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1283
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1337
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1326
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1235
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1733
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1725
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1413
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1540
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1501
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2141
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1396
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1154
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1324
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1261
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1211
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1759
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1360
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1218
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1168
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2052
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1311
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1469
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1470
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1650
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1560
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1309
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1313
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1224
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1100
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1319
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1357
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1311
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1270
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1500
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1245
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1238
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1270
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1920
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1486
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1361
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1553
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1023
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1381
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1201
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1344
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1446
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1663
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2668
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1520
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1711
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1478
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1104
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1382
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1429
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1269
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1875
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2030
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2039
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1741
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1931
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2079
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1770
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1367
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1158
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1590
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1179
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1487
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2129
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1258
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1866
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1904
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3194
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1495
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1464
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2155
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2188
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1969
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1779
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1776
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2002
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2209
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2454
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1907
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1576
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1949
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1791
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1788
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1464
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1783
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1556
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1678
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1781
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1566
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1707
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2127
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2055
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1250
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2210
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2134
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4474
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1794
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1492
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2411
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2629
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1703
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1770
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1896
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2172
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1998
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1907
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1709
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1405
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1675
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1630
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1886
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1844
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1542
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2277
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1808
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1475
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1893
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1974
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1880
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1653
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2058
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1869
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2318
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1758
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2671
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1671
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2116
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2298
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1895
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1926
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2088
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1857
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2136
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2571
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2205