slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1682
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1591
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1530
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1636
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1532
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1496
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1588
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1660
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1574
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1825
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1619
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1583
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1453
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1497
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1750
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1732
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1575
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1705
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1657
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1480
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1611
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1709
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1974
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1822
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2189
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1516
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1630
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1538
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1792
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1496
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1647
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1750
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1593
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1590
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1559
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1990
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2146
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2241
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1985
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3037
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2315
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1473
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1533
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1550
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1457
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2442
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1531
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1603
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2139
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2483
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1470
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1392
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2279
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1694
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2023
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1910
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1935
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1851
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1620
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1821
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1738
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1662
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1782
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2325
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2031
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2017
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1848
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1894
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1688
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1791
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2142
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1765
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1655
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1370
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1616
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1644
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1645
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1734
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1638
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1908
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1914
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1823
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2376
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1637
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1633
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1454
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1620
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1640
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1621
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1775
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2156
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2099
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2577
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1641
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1547
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1905
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1486
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1694
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1590
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1820
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2142
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1750
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1715
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1713
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1639
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1965
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1654
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1950
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2616
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1396
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1757
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1750
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1886
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3587
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1651
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1820
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1671
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1933
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2309
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1804
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1491
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1835
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1586
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1799
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1733
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1836
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1885
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2205
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1986
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2064
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1466
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1545
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1364
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1609
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1981
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1992
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1689
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1626
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2050
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1455
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1587
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1828
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1764
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1477
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1623
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1675
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1389
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1717
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1653
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1625
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1567
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1748
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1853
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1632
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1952
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1802
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1688
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1647
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1858
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1678
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1649
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1638
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1624
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2056
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2100
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1803
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1868
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1983
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2477
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1816
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1483
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1680
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1598
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1611
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2185
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1744
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1533
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1474
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2383
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1670
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1784
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1871
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1996
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1927
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1605
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1726
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1637
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1457
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1735
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1723
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1604
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1619
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1810
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1569
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1603
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1622
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2237
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1878
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1717
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1896
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1365
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1685
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1592
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1672
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1832
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2012
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3136
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2005
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2018
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1787
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1460
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1725
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1843
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1582
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2226
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2327
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2442
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2205
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2259
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2419
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2109
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1716
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1516
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1988
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1553
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1805
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2516
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1610
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2181
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2230
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3687
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1818
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1785
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2508
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2494
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2342
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2067
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2145
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2357
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2603
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2810
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2298
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1934
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2347
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2133
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2166
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1793
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2118
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1968
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2030
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2077
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1917
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2065
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2439
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2442
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1649
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2547
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2516
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5001
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2194
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1754
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2810
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2953
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2042
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2093
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2265
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2511
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2398
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2257
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2042
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1735
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2018
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1918
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2212
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2196
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1855
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2706
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2120
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1738
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2256
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2398
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2208
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2058
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2417
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2293
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2651
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2129
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3016
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2011
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2452
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2700
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2174
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2299
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2515
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2164
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2552
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2918
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2534