slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2131
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2036
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1912
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2035
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1958
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1856
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1999
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2075
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1985
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2235
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2028
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1983
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1841
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1883
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2130
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2196
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1986
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2149
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2074
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1847
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1994
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2143
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2380
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2256
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2621
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1888
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2034
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1908
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2184
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1894
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2040
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2146
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1994
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1980
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1913
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2381
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2533
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2680
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2399
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3477
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2714
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1872
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1916
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1952
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1854
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2882
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1940
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1999
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2560
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2907
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1890
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1682
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2620
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2002
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2349
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2218
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2231
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2158
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1922
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2126
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2058
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1997
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2095
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2629
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2332
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2308
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2134
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2159
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2014
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2102
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2486
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2051
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1967
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1622
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1979
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1905
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1921
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2074
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1894
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2219
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2193
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2105
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2647
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1929
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1918
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1759
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1950
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1911
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2028
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2128
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2449
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2453
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2886
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1975
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1823
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2210
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1774
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2024
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1884
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2111
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2417
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2076
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1992
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1988
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1938
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2283
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1948
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2270
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2934
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1648
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2098
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2094
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2168
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3843
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1986
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2115
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1955
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2258
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2668
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2129
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1763
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2135
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1922
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2096
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2049
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2116
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2171
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2496
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2289
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2417
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1734
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1813
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1617
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1901
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2277
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2294
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1963
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1964
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2341
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1793
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1889
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2134
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2116
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1810
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1894
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1930
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1671
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2004
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1954
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1937
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1839
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2048
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2118
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1932
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2273
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2119
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1960
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1933
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2170
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1983
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1945
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1949
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1912
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2354
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2422
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2079
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2167
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2380
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2794
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2109
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1762
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1969
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1874
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1954
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2499
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2072
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1797
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1732
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2709
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1986
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2087
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2143
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2338
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2220
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1916
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2093
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1922
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1779
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2005
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1987
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1885
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1889
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2124
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1892
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1924
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1924
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2582
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2180
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2020
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2175
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1681
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1942
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1929
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1962
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2145
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2335
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3505
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2337
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2319
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2070
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1749
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2080
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2163
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1875
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2518
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2614
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2745
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2511
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2569
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2730
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2463
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2014
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1852
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2251
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1902
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2124
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2802
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1926
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2498
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2528
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4046
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2151
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2055
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2774
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2753
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2640
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2355
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2457
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2701
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2906
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3098
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2658
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2270
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2641
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2453
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2455
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2111
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2388
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2267
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2331
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2344
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2230
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2323
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2776
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2784
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1970
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2841
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2895
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5350
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2566
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2009
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3156
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3228
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2350
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2368
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2622
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2772
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2716
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2539
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2379
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1996
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2320
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2193
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2550
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2483
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2172
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3028
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2419
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1977
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2499
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2769
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2520
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2401
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2734
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2572
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2943
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2405
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3337
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2363
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2731
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3038
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2450
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2704
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2908
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2470
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2882
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3244
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2834