slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1814
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1725
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1639
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1740
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1659
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1595
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1699
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1777
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1684
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1932
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1740
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1690
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1562
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1606
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1860
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1861
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1679
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1831
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1767
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1583
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1724
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1826
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2089
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1940
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2308
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1622
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1737
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1660
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1895
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1605
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1765
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1852
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1703
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1685
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1650
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2106
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2255
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2352
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2099
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3164
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2424
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1580
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1642
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1664
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1566
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2555
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1646
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1715
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2254
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2596
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1573
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1476
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2373
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1790
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2111
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1989
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2016
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1940
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1704
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1904
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1833
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1738
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1872
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2399
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2109
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2096
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1929
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1969
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1781
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1885
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2244
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1840
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1727
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1442
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1721
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1709
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1711
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1824
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1704
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1992
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1991
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1893
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2452
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1714
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1717
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1538
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1724
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1706
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1700
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1877
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2236
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2194
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2648
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1735
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1621
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1989
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1560
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1783
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1668
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1894
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2218
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1838
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1785
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1788
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1718
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2069
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1734
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2044
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2702
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1476
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1870
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1843
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1971
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3653
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1752
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1897
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1751
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2020
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2404
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1890
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1569
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1921
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1672
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1891
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1823
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1917
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1961
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2294
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2070
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2186
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1538
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1617
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1440
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1685
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2062
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2080
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1759
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1732
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2134
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1543
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1667
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1917
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1848
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1569
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1696
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1749
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1472
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1803
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1741
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1706
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1654
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1830
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1932
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1712
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2038
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1891
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1760
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1739
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1944
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1766
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1727
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1717
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1704
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2128
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2196
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1880
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1946
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2098
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2547
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1905
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1567
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1754
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1677
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1709
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2277
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1841
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1604
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1538
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2468
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1758
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1856
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1954
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2088
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1999
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1702
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1824
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1718
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1539
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1816
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1804
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1671
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1697
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1886
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1651
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1693
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1699
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2332
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1957
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1804
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1977
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1444
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1753
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1690
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1753
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1918
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2093
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3243
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2114
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2097
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1857
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1539
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1817
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1936
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1659
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2323
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2404
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2532
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2296
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2340
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2506
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2208
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1797
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1609
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2081
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1645
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1889
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2608
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1689
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2257
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2307
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3794
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1906
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1858
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2591
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2570
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2427
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2131
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2230
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2458
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2695
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2897
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2410
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2023
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2434
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2223
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2251
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1876
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2199
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2067
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2123
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2147
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2016
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2140
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2527
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2543
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1740
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2625
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2620
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5101
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2288
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1819
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2910
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3024
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2133
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2167
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2355
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2589
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2481
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2359
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2137
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1811
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2103
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1986
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2298
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2269
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1944
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2802
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2209
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1800
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2325
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2503
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2275
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2147
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2497
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2376
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2728
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2207
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3103
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2090
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2536
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2797
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2249
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2416
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2624
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2240
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2644
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3006
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2620