slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2211
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2114
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1977
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2096
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2031
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1918
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2061
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2144
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2052
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2296
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2087
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2052
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1905
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1949
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2191
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2266
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2046
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2217
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2138
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1908
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2070
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2208
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2446
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2325
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2685
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1953
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2096
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1983
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2253
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1955
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2096
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2218
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2058
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2041
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1974
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2449
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2595
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2751
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2464
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3551
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2782
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1935
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1982
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2017
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1915
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2951
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2004
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2070
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2630
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2987
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1955
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1740
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2681
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2053
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2411
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2273
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2291
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2216
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1981
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2180
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2114
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2057
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2150
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2692
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2391
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2363
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2194
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2213
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2071
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2159
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2549
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2103
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2023
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1672
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2038
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1956
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1974
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2133
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1944
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2277
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2243
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2161
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2706
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1985
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1971
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1813
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2009
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1955
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2089
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2189
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2505
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2511
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2939
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2034
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1873
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2267
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1829
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2082
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1938
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2161
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2479
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2128
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2057
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2038
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1996
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2335
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2008
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2323
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2989
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1703
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2160
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2158
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2221
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3893
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2049
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2174
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2013
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2316
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2725
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2189
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1818
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2194
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1983
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2151
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2102
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2172
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2237
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2562
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2347
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2479
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1787
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1866
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1685
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1959
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2338
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2348
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2013
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2024
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2399
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1853
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1956
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2191
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2189
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1870
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1958
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1984
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1724
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2055
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2016
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1993
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1894
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2113
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2170
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1987
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2330
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2178
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2013
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1987
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2224
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2037
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1998
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2001
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1971
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2406
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2483
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2133
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2219
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2449
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2851
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2162
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1818
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2019
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1924
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2013
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2562
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2133
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1851
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1782
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2762
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2047
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2137
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2197
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2397
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2275
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1974
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2161
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1977
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1841
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2059
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2051
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1937
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1943
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2174
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1951
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1981
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1982
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2637
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2236
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2086
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2231
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1736
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1991
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1990
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2018
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2203
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2399
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3565
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2398
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2368
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2124
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1797
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2134
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2223
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1930
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2575
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2668
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2795
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2562
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2627
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2790
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2528
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2064
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1911
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2306
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1966
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2183
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2858
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1987
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2549
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2584
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4107
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2209
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2107
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2830
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2815
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2700
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2403
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2510
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2761
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2963
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3157
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2724
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2325
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2697
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2520
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2514
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2176
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2444
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2321
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2385
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2398
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2287
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2377
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2830
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2840
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2031
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2897
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2970
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5406
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2629
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2062
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3224
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3280
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2407
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2418
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2693
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2825
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2768
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2595
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2435
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2045
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2373
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2244
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2611
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2535
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2227
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3094
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2482
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2028
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2549
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2824
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2579
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2458
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2805
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2626
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2999
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2461
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3395
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2430
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2784
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3095
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2507
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2793
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2968
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2524
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2939
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3303
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2897