slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1142
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1046
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1068
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1105
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1060
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1078
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1119
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1138
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1103
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1399
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1105
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1152
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1021
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1022
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1264
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1218
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1138
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1179
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1242
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1076
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1121
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1160
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1504
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1267
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1698
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1033
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1145
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1114
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1333
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1071
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1212
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1222
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1112
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1176
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1139
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1533
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1741
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1752
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1543
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2594
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1888
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1071
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1135
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1117
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1032
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1824
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1125
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1169
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1666
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1984
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1080
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1040
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1814
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1189
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1571
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1567
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1524
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1360
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1174
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1405
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1298
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1287
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1396
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1964
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1597
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1581
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1461
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1472
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1233
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1343
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1649
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1340
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1278
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 992
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1151
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1270
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1262
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1282
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1296
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1418
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1506
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1427
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1989
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1273
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1255
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1072
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1147
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1323
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1278
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1323
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1699
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1616
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2180
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1140
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1121
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1508
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1123
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1195
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1180
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1450
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1754
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1282
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1271
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1288
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1215
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1433
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1257
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1554
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2206
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 997
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1340
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1267
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1411
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3223
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1158
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1459
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1332
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1512
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1780
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1409
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1111
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1411
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1204
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1389
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1341
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1420
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1519
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1847
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1635
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1540
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1109
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1188
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 997
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1211
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1593
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1487
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1361
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1220
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1608
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1069
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1202
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1437
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1321
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1015
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1229
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1311
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 974
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1332
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1206
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1265
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1142
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1344
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1378
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1221
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1534
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1362
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1340
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1262
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1383
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1231
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1298
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1272
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1190
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1684
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1673
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1362
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1506
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1437
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2086
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1348
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1112
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1282
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1224
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1172
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1694
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1318
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1180
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1132
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2016
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1273
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1440
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1419
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1609
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1516
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1273
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1273
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1174
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1047
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1257
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1321
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1269
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1228
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1462
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1203
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1209
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1225
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1881
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1440
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1324
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1516
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 970
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1346
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1158
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1305
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1400
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1618
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2617
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1469
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1683
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1442
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1050
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1333
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1371
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1235
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1836
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1993
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1984
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1675
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1896
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2045
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1742
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1317
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1127
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1538
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1136
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1452
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2077
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1217
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1821
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1873
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3154
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1453
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1425
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2109
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2154
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1929
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1747
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1731
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1954
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2166
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2407
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1865
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1529
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1898
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1741
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1743
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1423
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1744
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1501
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1647
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1749
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1522
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1665
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2089
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2003
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1204
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2175
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2073
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4402
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1727
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1451
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2366
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2585
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1653
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1736
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1845
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2123
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1935
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1856
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1675
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1370
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1639
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1602
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1829
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1799
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1507
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2218
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1770
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1433
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1845
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1925
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1848
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1590
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2019
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1810
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2279
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1707
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2632
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1634
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2068
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2245
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1864
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1879
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2039
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1821
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2081
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2532
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2171