slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 2342
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 2239
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2089
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2217
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 2148
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2030
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2187
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2269
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 2176
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 2424
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2212
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 2168
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2017
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2068
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 2300
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 2400
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2172
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2365
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2263
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2031
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 2188
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2326
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2555
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 2451
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 2818
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 2075
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 2217
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2101
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2374
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 2073
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2221
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2346
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2184
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2174
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 2091
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 2553
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 2710
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 2868
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 2590
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 3684
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 2924
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 2076
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 2097
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 2143
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2016
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 3076
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 2129
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 2200
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 2746
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 3129
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 2072
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1841
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 2804
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 2140
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 2523
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2380
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 2387
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2319
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2078
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 2280
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2216
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 2170
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 2258
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2792
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 2496
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 2462
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 2301
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 2310
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 2197
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 2256
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 2663
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 2211
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2123
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1754
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2137
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2056
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2073
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 2240
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2034
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 2380
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 2332
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 2258
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2798
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 2075
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2060
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1919
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2106
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2057
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 2196
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2307
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 2617
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 2624
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 3045
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 2130
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1972
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 2374
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1907
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2209
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 2029
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2261
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 2574
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 2243
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 2148
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 2163
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2075
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 2443
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2119
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 2436
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 3101
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1784
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 2268
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 2272
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 2309
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3991
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 2156
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 2279
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 2114
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 2423
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 2821
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2291
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1912
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 2305
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2107
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 2259
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 2213
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 2267
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 2340
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 2655
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 2457
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2591
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1894
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1969
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1764
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 2071
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 2431
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 2437
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2121
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 2131
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 2507
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1955
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 2048
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 2288
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 2305
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1969
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 2046
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 2081
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1801
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 2154
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 2114
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 2093
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1981
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2204
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 2258
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 2091
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 2440
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 2276
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 2104
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 2079
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 2322
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 2133
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 2102
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 2099
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 2068
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 2503
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 2580
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 2228
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 2322
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 2547
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2935
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 2266
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1910
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 2116
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 2018
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2118
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 2683
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 2243
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1940
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1881
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2861
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 2150
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2246
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 2298
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 2504
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 2379
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 2077
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 2281
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 2070
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1928
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 2148
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 2151
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 2048
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 2043
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 2277
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2065
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2096
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 2088
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 2741
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 2328
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 2174
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 2322
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1831
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2079
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 2104
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 2101
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 2291
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 2502
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 3667
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 2509
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 2458
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 2222
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1881
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2236
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2310
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2018
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 2681
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2748
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2881
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2669
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2723
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2879
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 2628
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 2171
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 2029
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2385
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 2075
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 2278
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2948
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 2099
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 2637
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 2684
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 4211
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 2307
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 2198
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2910
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2911
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2808
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 2502
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 2608
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2863
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 3059
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 3254
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 2832
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 2416
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2794
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 2613
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 2611
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 2270
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 2532
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 2413
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 2483
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 2491
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 2390
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 2467
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2931
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2952
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 2142
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 3002
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 3089
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 5519
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 2747
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2165
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 3354
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 3379
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 2508
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 2513
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 2829
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2923
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2872
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 2691
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 2543
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 2139
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 2472
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 2339
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 2718
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 2639
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 2330
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 3206
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 2573
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 2109
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 2638
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2926
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 2686
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 2562
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2910
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 2729
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 3095
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 2582
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 3504
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 2533
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2874
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 3204
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 2599
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2902
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 3077
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 2626
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 3050
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 3426
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2999