slogan7-al

Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 1301
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 1202
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1176
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1262
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 1171
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1187
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1234
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1267
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 1241
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1515
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1253
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 1258
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1119
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1148
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1409
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 1351
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1245
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1339
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1338
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1175
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 1260
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1335
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1634
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 1443
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1817
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1179
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1275
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1212
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1468
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 1166
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1306
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1395
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1235
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1293
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 1258
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1667
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1840
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1878
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1642
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2708
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1988
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 1175
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 1241
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 1217
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1129
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 2058
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 1220
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 1273
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1774
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 2112
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 1173
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1139
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1945
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 1347
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1705
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1661
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1651
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1514
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1306
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1535
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1422
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1390
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1503
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 2068
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1741
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1714
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1574
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1614
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1375
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1454
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1803
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1461
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1385
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 1113
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1294
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1374
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1388
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1414
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1394
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1592
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1643
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1557
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 2105
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1387
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1353
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 1180
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1292
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1420
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1382
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1447
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1848
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1778
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 2306
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1314
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 1250
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1626
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1219
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1368
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 1311
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1565
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1876
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1433
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1421
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1419
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1353
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1588
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1368
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1665
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 2308
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 1110
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1477
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1416
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1581
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 3341
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 1311
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1559
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1423
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1653
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1963
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1524
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1220
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1531
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1313
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1492
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1442
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1534
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1622
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1943
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1736
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1697
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1207
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1284
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 1104
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 1335
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1715
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1649
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1467
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 1341
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1717
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 1174
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1314
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1545
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1446
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1164
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 1347
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1418
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 1094
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1427
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 1356
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1360
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1280
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1465
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1540
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 1342
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1662
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1492
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1440
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1366
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1547
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1379
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1398
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1395
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 1314
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1794
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1802
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1497
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1604
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1611
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 2228
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1488
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 1215
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1395
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1324
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1310
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1853
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1442
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 1279
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 1222
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 2111
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1372
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1529
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1556
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1711
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1632
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1361
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1378
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1316
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 1177
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1410
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1417
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1373
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1340
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1556
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1302
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1302
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1345
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1980
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1562
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1422
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1610
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1098
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1436
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 1287
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1404
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1528
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1737
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2764
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1611
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1760
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1537
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1170
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1466
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1517
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1332
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1932
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 2080
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 2118
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1844
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1990
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 2136
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1832
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1430
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 1222
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1668
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 1246
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1548
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 2201
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 1334
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1928
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1957
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 3292
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1550
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1514
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 2230
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 2248
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 2032
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1834
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1851
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 2077
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 2295
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2516
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1980
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1650
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 2029
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1867
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1868
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1522
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1852
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1642
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1738
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1838
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1644
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1769
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 2182
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 2135
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 1351
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 2273
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 2215
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4617
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1900
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1544
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2506
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2687
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1774
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1819
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1973
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 2246
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 2083
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1981
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1763
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1464
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1732
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1689
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1962
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1925
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1597
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 2380
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1859
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1524
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1967
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 2064
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1944
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1754
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 2137
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1967
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2377
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1832
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2739
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1732
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 2184
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2382
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1955
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 2006
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 2165
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1918
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 2238
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2637
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 2263