slogan7-al

Viti 2011

28 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1678
30 Nëntor, Trajnim “Fitoterapia, përdorimet, përkujdesjet dhe profilaksia e sëmundjeve” 1770
23 Dhjetor, Konferenca e parë e Anatomisë patologjike 1786
21 Dhjetor, Konferenca kombëtare ; Strategjitë kombëtare për kontrollin e ndjekjen e artritit reumatoid dhe osteoporozës 1766
16 Dhjetor, Seminar “Respektimi i kritereve lidhur me udhëzimet e përdorimit të drejtë të barit, faktor kryesor në mjekimin e suksesshëm dhe parandalimin e veprimeve të padëshiruara” 1478
15-17 Dhjetor, Konferenca e IV mjekësore ndërkombëtare në specialitete 1664
15 Dhjetor, Konferenca “Patologjitë degjenerative të artikulacioneve” 1647
15 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 1651
15 Dhjetor 2011, Konferenca mbi sistemin informativ të vaksinimit, 1674
13 Dhjetor, Konferenca “Sistemi shëndetësor, reformat në financim, përmirësimi i efiçiencës dhe cilësisë së shërbimit. Eksperienca rajonale e ndërkombëtare" 1436
10, Dhjetor 2011, Konferenca e III Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë Shqiptare, 1870
10 Dhjetor, Konferenca “Probleme të Ortopedisë dhe Ortodoncisë në fushën e Stomatologjisë” 1766
10 Dhjetor, Seminar “Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive emergjente dhe riemergjente në Shqipëri” 1932
9-10 Dhjetor , Trajnim “Higjiena e Gojës ,Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve Paradontale” 1635
8-9 Dhjetor, Trajnim “Mjekimet kundër varësisë dhe popullatat me nevoja të veçanta” 1561
7 Dhjetor, Seminar “Edukimi dhe shëndeti mendor” 1770
5-7 Dhjetor, Workshop “Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1690
3 Dhjetor, Konferenca “Sindromi koronar akut pa ngritje te ST:sfidat e reja të diagnozës dhe trajtimit” 1734
3 Dhjetor, Konferenca “Alkoolizmi, diagnostikimi, trajtimi rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore” 1641
1 Dhjetor, Seminari “Diabeti dhe Obeziteti” 1818
26 Nëntor, Konferenca “Qelizat Staminale: E ardhmja e mjekësisë” 1707
26 Nëntor, Konferenca “Zhvillimet oftamologjike shqiptare dhe tendencat aktuale te Kataraktit dhe Refraksionit 1579
25-26 Nëntor, Konferenca “Çrregullimet psikotike nga teoria në praktikë” 1562
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike 1556
19 Nëntor, Konferenca “Reflektim mbi situatën e diabetit në Shqipëri” 1726
19 Nëntor, Konferenca “Dita Botërore e SPOK” 1710
19 Nëntor, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 1557
18 Nëntor, Seminar “Imunologjia në erën genomike” 1691
12 Nëntor, Konferenca “Septorhinoplastika pas defekteve të lindura të buzëqiellzës 1606
12 Nëntor, Konferenca “Metoda moderne të kirurgjisë gjinekologjike, diagnozës prenatale dhe trajtimit të infertilitetit” 1648
11 Nëntor, Konferenca e 19 Kirurgjikale Shqiptare 1748
4 Nëntor, Konferenca “Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet” 1630
2 Nëntor, Konferenca e Expo Medical 1636
1-14 Nëntor, Konferenca “Praktika e mirë e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave” 1818
Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1589
31 Tetor, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1574
29 Tetor, Konferenca e VII e Imazherisë 1660
29 Tetor 2011, Konferenca e III-të infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1616
28 Tetor 2011, Trajnim “Te kuptojmë psikiatrinë e moshës së tretë” 1686
27 Tetor 2011, Konferenca “Politikat shëndetësore mbi infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistencës” 1571
23 Tetor, Seminar “Zhvillime të Imunohematologjisë të grupeve të gjakut” 1669
22 Tetor 2011, Konferenca “Hepatologjia: Zhvillimet e fundit në sëmundjet e heparit” 1681
29, Shtatorr, Trajnim BLS (Basic Life Support)ndhe PALS (Pedriatik Advanced Life Support) 1782
21-22 Tetor, Konferenca e 13-të e Pediatrisë me pjesëmarrje ndërkombëtare 1751
20 Tetor, Trajnim “Promocion, Profilaksi dhe Shëndeti i gojës” 1682
20 Tetor 2011, Seminar “Sëmundjet Sistemike Reumatizmale, Artriti Reumatoid, Osteoporoza” 1721
17-24 Tetor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1707
16-17 Dhjetor, Konferenca “Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore” 1918
15 Tetor 2011, Konferenca “Sevoflurani dhe përdorimi i tij në praktikën klinike” 1605
15 Tetor, Konferencë Shkencore “Patologjitë dermo-estetike dhe preparatet farmakologjike për trajtimin e tyre” 1514
11 Tetor, Trajnim “Ngritja e sinuseve maxillare” 1709
9 Tetor, Seminar “Profilaksia pas ekspozimit me lëngje biologjike të infektuara dhe aksidentet në punë” 1508
8 Tetor 2011, Konferenca e tretë kombëtare e ekokardiografisë në vendimmarrjen klinike 1500
5-7 Tetor, Seminar “Simpozium mbi urgjencat radiologjike” 1525
4 Tetor, Workshop për aftësitë mjekësore 1508
24 Shtator, Konferenca “Aktualitete të terapisë revaskularizuese në pacientët me sëmundje të arterieve koronare” 1520
23 Shtator, Trajnim “Ndërtimi i programeve të depistimit për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri 1531
21-22 Shtator, Trajnim “Sistemi i informimit të kontraceptivëve” 1530
20 Shtator, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike” 1595
19 Shtator, Konferenca “Principet aktive ne kozmetikë” 1513
17-24 Shtator, Trajnim për Trajnerët “Edukimi për lindje” 1707
2 Shtator, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1623
22 Korrik, Trajnim “Komunikimi Profesionist Shëndeti-Pacienti” 2057
11 Korrik, Trajnim mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimit të fëmijëve, menaxhimit të konflikteve dhe të prindërimit të shëndetshëm 1608
5-8 Korrik, Trajnim “Vlerësimi i rritjes së fëmijëve”, 1632
2 Korrik, Konferenca “Çështje aktuale: Gruaja-Neonati” 1656
29-30 Qershor, “Kurs Kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësor të zonës së Ballkanit: Futja e sistemit DRG (Diagnosis Related Group) në sistemin Shëndetësor Kombëtar” 1455
25 Qershor, Konferenca “Kongresi i parë i AIDEC” (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1589
24 Qershor, Seminar “Simpoziumi i V-të shkencorë i SHSP-ASHR, “Për një promovim bashkëkohor të shëndetit oral në shërbimin stomatologjik publik” 1620
24 Qershor, Workshop “Kurs parakongresual i AIDEC (Albanian International Dental Esthetic Congress) 1502
18 Qershor, Konferenca “Roli i AIJS (antiinflamatorët jo asteroidë) dhe antispazmolitikëve në trajtimin e dhimbjeve muskuloskeletike, 1889
18 Qershor, Seminari “Metoda moderne të kirurgjisë ortopedike” 1668
18 Qershor, Konferenca “Gastroenteritete në moshën fëminore” 1701
15 Qershor, Seminar “Programi i Trajnimit të Lidershipit të Telemjekësisë Klinike, aplikimet klinike të telemjekësisë” 1508
14 Qershor, Trajnim “Metodologjitë e zbatuara për inspektimin higjeno-sanitar të strukturave publike për vlerësimin e nivelit të infestimit nga vektorët biologjikë (insekte dhe brejtës)” 1397
11 Qershor, Konferenca e 3-të Mediko-Kirurgjikale 1596
10-12 Qershor, Konferencë “Kongres i V i Mjekësisë Perinatale dhe Kurs i III-të i Avancuar i shkollës IAN Donald” 1585
10-11 Qershor, Trajnim “Shëndeti Publik dhe Diskromia Dentare, Dentistria Restaurative” 1615
10 Qershor, Workshop “Metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe vlerësimit të studentëve në mjekësi” 1906
9 Qershor, Simpoziumi i parë mbi zhvillimin e arsimit mjekësor në Shqipëri 1468
4 Qershor, Konferenca “Endodontia sot” 1519
3 Qershor, Konferenca “Veprimi ndërsektoral për të përmirësuar kequshqyerjen si dhe siguria në ushqim në rajonin e Kukësit” 1469
Qershor, Kurs Pasuniversitar “Cilësi dhe siguri në parandalimin e infeksioneve të lidhura me asistencën” 1697
28-29 Maj, Konferenca “Transformim 2011: Mjekësi Familje e bazuar ne fakte shkencore” 1628
28 Maj, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të astmës bronkiale 1706
28 Maj, Konferenca “Insuficienca kardiake dhe akute” 1896
27 Maj, Konferenca Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Infektivologjisë 1686
27 Maj, Konferenca “Sëmundjet e veshkave –Arritjet dhe sfidat për të ardhmen” 1674
25 Maj, Seminar “Informatika shëndetësore: mundësitë dhe sfidat e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shërbimin shëndetësorë “ 1665
24 -26.05.11 Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1436
21.05.2011 Simpozium “Refluksi Gastro-Ezofageal” 1792
20 Maj, Konferenca e 3-të e Mikrobiologjisë Klinike 1632
14-15 Maj, Trajnim “Duke përmirësuar të kaluarën jemi gati të hyjmë në të ardhmen” 1478
13 Maj, Konferenca e parë e Shoqatës Shqiptare Pedodonti ¬ Profilaksi 1567
9,10,11 Maj, Trajnim “Rishikimi dhe adaptimi i kurrikulës së Shëndetit Publik mbi ushqyerjen” 1727
07.05.2011 Konferenca “Epilepsia” 1701
07.05.2011 Workshop “Aplikimet e Botox dhe Fillers” 1671
6-7.05.11 Konferenca e 16-të Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të ORL-së 1687
30.04. 2011 Konferenca e tretë shqiptare mbi rrugët e frymëmarrjes 1915
29-30.04.2011 Konferencë “Kongresi i parë mesdhetar në Tiranë kundër kancerit” 1963
26-29. 04. 2011 Trajnim për trajnerët që do të zhvillojnë kursin “Vlerësimi i rritjes së fëmijës” 1940
18-22 Prill, Trajnim “Kurs kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësorë të zonës së Ballkanit: Menaxhimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore” 1675
16.04.2011 Trajnim “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1661
15 Prill, Konferenca “Ti rikthehesh jetës” 1682
12-14.04.2011 Trajnim “Mjekësia mjedisore dhe vlerësimi i rrezikut” 1675
11-14.04. 2011 Trajnim “Kujdesi gjithëpërfshirës në shërbimet psikiatrike me shtretër”, 1620
Trajnim i vlerësuesve të brendshëm të cilësisë së shërbimit të nënës dhe të porsalindurit 1656
09.04.11 Konferencë “Çështje të kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë Moderne” 1614
7-8.04.11 Cochrane systematic review 1901
04.04.2011, Konferencë “Talasemia urë lidhëse midis Shqipërisë dhe Italisë” 1604
01-02.04.2011, Konferenca e 7-të shkencore “UFO” University 1683
29.03. 2011 Trajnim “Oftalmologjia dhe etika për mjekët e familjes” 1513
28.03.11 Trajnim “Etika Profesionale” 1941
25.03.2011 Seminar “Perspektiva të reja në trajnimin e limfave dhe leukozave kronike” 1569
24-25.03.2011, Trajnim për mjekët e familjes mbi problemet e ujit dhe higjenës në tre komuna të Dibrës dhe Bulqizës 1582
21-25.03.2011 Kurs Formimi nga ESTM 1611
22.03.2011 Konferenca e IV e Shërbimit Ambulator, Tiranë 1535
21.03.2011 Trajnim “Shërbimi shëndetësor në familje për personat me aftësi të kufizuar” 1756
19.03.2011 Konferenca XII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji 1599
18-19.03.2011, Konferenca vjetore e Shoqatës së Anestezistëve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë “ASAI” 1735
17-19.03.2011 Kurs Rezidencial “ Mjekësia transfuzionale: zhvillimi në Shqipëri dhe në Europë” 1659
12.03.2011, Seminar “Trajtimi i Angina Pectoris të qëndrueshme” 1773
12.03.11, Konferenca ORL e pranverës 1653
10.03.2011, Trajnim “Njohja dhe zbatimi i të Drejtave të Pacientëve në institucionet tona shëndetësore, bazuar në Kartën Shqiptare të të Drejtave të Pacientëve” 1613
08.03.2011 Seminar,“Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Kujdesi infermieror i pacientëve me infeksion HIV/AIDS” 2168
05.03. 2011 Konferenca e V-të Kombëtare e Implantologjisë 1537
05.03.2011, Trajnim / Të kuptojmë ankthin 1507
04.03.11, Seminar “Onkologjia” 1699
Shkurt – Mars Trajnim për skoliozat-diagnostikimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi 1514
Trajnim “Ngritje Tekniko- Profesionale” 1693
24.02.11, Trajnim “Reformat në shërbimin shëndetësor parësor. Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët” 1530
23.02.11, Trajnim “Ndjekja e gruas në lehoni” 1545
21-23.02.11, Trajnim “Aspektet teorike dhe praktike të funksionimit të Bibliotekës Elektronike” 1511
21.02.11, Trajnim “Futja në kalendarin kombëtar të vaksinës së pneumokokut” 1634
19.02.2011 Seminar “Antidepresivët në përdorim nga shërbimi parësor” 1767
10.02.11, Kurse trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1649
07.02.11, Trajnim për trajnerë në lidhje me kujdesin efektiv perinatal 1577
05.02.11, Seminar “Ortopedia në shekullin e 21-të” 1658
05.02.11 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 1485
26.01.11, Seminar “Instrumentet e reja të trajtimit endodontik te fëmijët” 1805
24.01.11,Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 1536
21.01.11 Trajnim për Kujdesin Paliativ 1567
20.01.11 Seminar “Nursing management of HTT” 1450
19.01.11, Workshop “Lëndët Biocide (DDD) dhe Metodat e Aplikimit të Sigurt në Shëndet Publik” 1514
Janar – Qershor 2011, Kursi i formimit dhe kualifikimit të personelit të stafit të shtëpive të mbrojtura për të sëmurët psikikë 1608