slogan7-al

11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë

Titulli i aktivitetit: Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë
Data e zhvillimit: 11 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Budapest, Hungari
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të mundësojë ballafaqimin e farmacistëve me të rejat ligjore dhe shkencore që ndikojnë në profesionin, farmacitë dhe shërbimet farmaceutike.
Kreditet: 6