slogan7-al

11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar”

Titulli i aktivitetit: 11-12.10.10, Konferenca  e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor  “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar”
Data e zhvillimit: 11 -12 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Sektori i shëndetit mendor dhe adiktologjisë, MSH
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë psikiatër, infermierë, punonjës social, psikologë
Qëllimi i aktivitetit: Të ofrojë informacion dhe të nxisë debatin mbi zhvillimet e reja në fushën e shëndetit mendor në vend, duke mundësuar ndarjen e eksperinecave pozitive mes shërbimeve dhe profesionistëve të ndryshëm në këtë fushë me fokus të veçantë në ofrimin e shërbimeve sa më të integruara dhe të vazhduara për pacientët dhe kujdestarët e tyre.
Kreditet: 12