slogan7-al

22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare

Titulli i aktivitetit: 22.10.10, Konferenca  e 18-të Kirurgjikale Shqiptare
Data e zhvillimit: 22 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana International
Organizatori/ofruesi: Departamenti i Kirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, UT
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë infeksionistë, menaxherë, drejtorë, mikrobiologë.
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i teknikave dhe metodave në fushën e kirurgjisë nëpërmjet paraqitjeve të aktivitetit shkencor kirurgjikal dhe shkëmbimit të informacionit dhe eksperiencave me kolegë ndërkombëtarë.
Kreditet: 8