slogan7-al

30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare

Titulli i aktivitetit: 30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare
Data e zhvillimit: 30 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Chateau Linza, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Imazherisë Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë imazheristë
Qëllimi i aktivitetit: Njohja me teknikat e reja të diagnozës me imazhe dhe paraqitja e rasteve me interes të veçantë.
Kreditet: 7