slogan7-al

Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “

Titulli i aktivitetit: Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “
Data e zhvillimit: Nëntor 2010 – Nëntor 2011
Vendi i organizimit: Pranë DSHP-ve të rretheve
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje, infermierë, dentist, farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të njihen dëmet që shkakton duhanpirja në shëndet; të mësohen mënyra të këshillimit të pacientëve për lënien e duhanit.
Kreditet: 12