slogan7-al

19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale”

Titulli i aktivitetit: 19.10.10  Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale”
Data e zhvillimit: 19 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana Internacional, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Departamenti i Punës Sociale, FSHS, UT
Kategoria e  pjesëmarresve Punonjës socialë, sociologë, pedagogë.
Qëllimi i aktivitetit: Të kontribuojë në njohjen dhe zbatimin  politikave të përfshirjes sociale.
Kreditet: 5