slogan7-al

13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike”

Titulli i aktivitetit: 13.11.10  Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike”
Data e zhvillimit: 13 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Shoqata Shqiptare e ORL dhe Shoqata Shqiptare e Neuropediatrisë
Organizatori/ofruesi: Hotel Tirana Internacional, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë ORL, pediatër, okulistë, mjekë të përgjithshëm.
Qëllimi i aktivitetit: Të bëjë një riformatim dhe përditësim të problemit të cefalesë në moshën pediatrike, të japë informacion mbi diagnostikon dhe trajtimin e saj duke synuar një menaxhim sa më të mirë të të sëmurit me cefale nga mjeku ORL, pediatër apo një specialist tjetër.
Kreditet: 8