slogan7-al

19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit”

Titulli i aktivitetit: 19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit”
Data e zhvillimit: 19 – 20, 26 - 27 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Vlorë, Shkodër
Organizatori/ofruesi: Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, këshillues
Qëllimi i aktivitetit: KTë përmirësohen kapacitetet njohëse të punonjësve të shëndetit mbi metodat e kontracepsionit për të ndihmuar më mirë klientet e tyre në zgjedhjen e metodës që do të përdoret.
Kreditet: 10