slogan7-al

10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal”

Titulli i aktivitetit: 10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal”
Data e zhvillimit: 10-11 Nëntor  2010
Vendi i organizimit: Spitali Universitar Obstetri-Onkologji “Koço Gliozheni”, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Spitali Universitar Obstetri-Onkologji “Koço Gliozheni”
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e kapaciteteve të stafit infermieror të SUOGJ “Koço Gliozheni” për kujdesin ndaj kordonit umbilikal në lindje dhe pas lindjes.
Kreditet: 3