slogan7-al

Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë”

Titulli i aktivitetit: Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë”
Data e zhvillimit: Shtator- Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Spitalet obstetrik-gjinekologjik, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë, Sektori i Standardeve dhe Kujdesjeve Infermierore
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë, mami
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i cilësisë së kujdesjeve infermierore dhe në veçanti të kujdesit prenatal, obstetrikal, postnatal, gjinekologjisë dhe neonatologjisë në spitalet obstetrik-gjinekologjike; ndërgjegjësimi i personelit, rritja e ndjenjës së përgjegjësisë për cilësinë e shërbimit të ofruar, të ndërhyrjeve efektive për të menaxhuar në kohë “procesin e kujdesjeve”.
Kreditet: 5