slogan7-al

Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik

Titulli i aktivitetit: Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik
Data e zhvillimit: 7-8, 13-14, 21-22, 27-28 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Korçë, Shkodër, Vlorë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: OBSH, MSH, ISHP
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë
Qëllimi i aktivitetit: Paraqitja e platformës së MSH për veprim e përgjigje në lidhje me katastrofat, investigimi dhe vlerësimi i shpejtë shëndetësor; paraqitja e rregullores ndërkombëtare të shëndetit.
Kreditet: 12