slogan7-al

01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve”

Titulli i aktivitetit: 01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve”
Data e zhvillimit: 1 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Muzeu Kombëtar, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Aktiviteti synon të rifreskojë dhe azhornojë njohuritë e farmacistëve mbi metodat e ndryshme kontraceptive, kontracepsionin e emergjencës, medikamentet e ndryshme që përdoren për këtë qëllim dhe zhvillimet e fundit në këtë fushë. Roli i farmacistit në këshillimin e pacientit.
Kreditet: 3