slogan7-al

03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të

Titulli i aktivitetit: 03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të
Data e zhvillimit: 3 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: QSUT
Organizatori/ofruesi: Klinika e trajtimit të varësisë alkoologjike, QSUT
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë internistë, psikiatër, psikologë, punonjës socialë
Qëllimi i aktivitetit: Sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me alkoolin.
Kreditet: 5