slogan7-al

09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë”

Titulli i aktivitetit: 09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë”
Data e zhvillimit: 09 -10 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Sheraton, Tiranë
Organizatori/ofruesi: QKEV, Projekti “Sistemi për zhvillim Profesional”, MSH
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, farmacistë, stomatologë, drejtues institucionesh shëndetësore, etj
Qëllimi i aktivitetit: Qëllimi i konferencës është të theksojë rëndësinë e fuqizimit të mëtejshëm të sistemit të edukimit në vazhdim në funksion të përmirësimit të cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe garantimit të zhvillimit profesional të profesionistëve të shëndetësisë
Kreditet: 8