slogan7-al

15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës”

Titulli i aktivitetit: 15.12.10 Konferencë  “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare  - një domosdoshmëri e kohës”
Data e zhvillimit: 15 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, menaxherë/drejtorë, dentistë, farmacistë, pacientë
Qëllimi i aktivitetit: Njohja dhe prezantim i drejtuesve dhe personelit shëndetësor me nevojat e identifikuara në lidhje me përmirësimin e cilësisë
Kreditet: 6