slogan7-al

18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike”

Titulli i aktivitetit: 18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike”
Data e zhvillimit: 18 Dhjetor 2010
Vendi i organizimit: Muzeu Kombëtar, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata Shqiptare e Alergologjisë dhe Imunologjisë Klinike
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë alergologë, imunologë, pediatër, dermatologë, mjekë familjeje, drejtues institucionesh.
Qëllimi i aktivitetit: Diskutimi i metodave të reja diagnostikuese mjekuese të patologjive alergjike, njohja me arritjet e reja ndërkombëtare në këtë fushë si dhe gjetja e mënyrave për t’i implementuar ato në Shqipëri. Paraqitja e rasteve të veçanta që vlejnë për tu paraqitur për të tërhequr vëmendjen e mjekëve specialistë dhe mjekëve të familjes për raste të veçanta sëmundjesh.
Kreditet: 7