slogan7-al

Mjekësia e bazuar në të dhëna

Titulli i aktivitetit: Mjekësia e bazuar në të dhëna
Data e zhvillimit: 28-29/01/2010
Vendi i organizimit: Universiteti  “Luarasi”                        
Organizatori/ofruesi: QKCSA-ISH
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të specialiteteve të ndryshme,  infermierë, menaxherë/ drejtorë, farmacistë.
Qëllimi i aktivitetit: Të zhvillojë  aftësitë e pjesëmarrësve për të përdorur teknologjinë shëndetësore dhe të dhënat shkencore në praktikat e tyre.
Kreditet: 11