slogan7-al

Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit”

Titulli i aktivitetit: Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit”
Data e zhvillimit: 08-17 Shkurt 2010
Vendi i organizimit: Hotel Stela
Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Kategoria e  pjesëmarresve Multidisiplinar
Qëllimi i aktivitetit: Të përditësojë njohuritë dhe të zhvillojë aftësitë e profesionistëve në përdorimin e teknologjisë mjekësore,  për të ofruar shërbime bazuar në të dhënat e fundit shkencore.
Kreditet: 51