slogan7-al

Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët

Titulli i aktivitetit: Terapia  anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët
Data e zhvillimit: 27/02/2010
Vendi i organizimit: Pogradec                     
Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Infektivologjisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë infeksionistë.
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësimi i njohurive të mjekëve infeksionistë për menaxhimin e terapisë.
Adaptimi i protokolleve të mjekimit antiretroviral në bazë të këtyre rekomandimeve.
-    Rritja e pragut të fillimit të TAR
-    Modifikime të skemave të linjës së parë
-    Monitorimi laboratorik dhe klinik
Kreditet: 1