slogan7-al

Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit

Titulli i aktivitetit: Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit
Data e zhvillimit: 24/03/2010
Vendi i organizimit: Tiranë- Xibrak           
Organizatori/ofruesi: Programi Kombëtar i TB, MKV, PIU-GFATM
Kategoria e  pjesëmarresve Mjek pneumologë
Qëllimi i aktivitetit: Informimi i profesionistëve të shëndetësisë në lidhje me situatën aktuale epidemilogjike të turbekulozit në Shqipëri.
Kreditet: 3