slogan7-al

Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës

Titulli i aktivitetit: Konferenca e 3-të  e shërbimit ambulator të Tiranës
Data e zhvillimit: 3/4/2010
Vendi i organizimit: Hotel “Mondial”
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Mjekëve Specialistë  të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familjeje dhe mjekë specialistë
Qëllimi i aktivitetit: Ngritje tekniko-profesionale të mjekëve specialistë dhe mjekëve të familjes.
Kreditet: 4