slogan7-al

Problemet oftalmologjike në shëndetin primar

Titulli i aktivitetit: Problemet oftalmologjike në shëndetin primar
Data e zhvillimit: 12 – 17 prill 2010
Vendi i organizimit: E përsëritur
Organizatori/ofruesi: PRIME
Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë  familje
Qëllimi i aktivitetit: Të ofrojë njohuri dhe aftësi mbi menaxhimin e problemeve të thjeshta të syrit dhe sistemin e  referimit.
Kreditet: 3