slogan7-al

Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’.

Titulli i aktivitetit: Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’.
Data e zhvillimit: 23 prill 2010
Vendi i organizimit: Drejtoria e Shëndetit Publik, Korçë
Organizatori/ofruesi: Drejtoria e Shëndetit Publik, Korçë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje
Qëllimi i aktivitetit: Azhornimi i mjekëve të familjes së shërbimit ambulator të Korçës, me udhëzuesit bashkëkohor të trajtimit HTA-së, Dislipidenive.
Kreditet: 6