slogan7-al

Dita shqiptare e Melanomës

Titulli i aktivitetit: Dita shqiptare e Melanomës
Data e zhvillimit: 5 maj 2010
Vendi i organizimit: Tirana Hotel International, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Dermato-Venerologeve Shqiptarë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë dermatologë, onkologë, histopatologë, farmacistë.
Qëllimi i aktivitetit: Sensibilizimi i popullsisë mbi rëndësinë e vlerësimit të melanomës. Të rritet fluksi mbi koordinimin e luftës kundër Melanomës,  si një patologji multidisiplinare.
Kreditet: 4