slogan7-al

Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit,

Titulli i aktivitetit: Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit,
Data e zhvillimit: 14 maj 2010
Vendi i organizimit: Dubai – Emiratet e Bashkuara Arabe
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Prezantim i konceptit Konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur, njohja me eksperiencat e huaja, vlerësimin e eksperiencave vendase, njohja me evidencat dhe prurjet në shëndet, kosto dhe sjelljen e pacientit.
Kreditet: 5