slogan7-al

Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit

Titulli i aktivitetit: Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit
Data e zhvillimit: 31 maj 2010 – 05 qershor 2010
Vendi i organizimit:
Organizatori/ofruesi: Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë Kirurgë
Qëllimi i aktivitetit: Të japë vizione të reja për Sigurinë e Pacientit; informim mbi menaxhimin e ndërhyrjeve  intravenoze dhe ofrimin e zgjedhjeve për parandalimin  e Infeksioneve Spitalore.
Kreditet: 4