slogan7-al

Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore

Titulli i aktivitetit: Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore
Data e zhvillimit: 31 maj 2010 – 04 qershor 2010
Vendi i organizimit: Hotel International, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Kosova International Student Congress of Medical Sciences
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, dentistë.
Qëllimi i aktivitetit: Bashkimi i studentëve shqiptarë, të cilët studiojnë për shkenca mjekësore.
Kreditet: 12