slogan7-al

Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor

Titulli i aktivitetit: Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor
Data e zhvillimit: 29-30 maj 2010
Vendi i organizimit: Hotel Doro, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Fondacioni Shendetesor ABC
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje
Qëllimi i aktivitetit: Transformimi i kujdesit parësor në Shqipëri nëpërmjet inkurajimit dhe aftësimit të mjekëve të familjes e të përgjithshëm për tu kujdesur për pacientët e tyre me kompetencë, dhembshuri dhe integritet sipas modelit të mjekësisë së familjes dhe përkujdesjes për tërë personin.
Kreditet: 10