slogan7-al

Kongresi i 7-të i SECOS

Titulli i aktivitetit: Kongresi i 7-të i SECOS
Data e zhvillimit: 18 qershor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Sheraton, Tiranë.
Organizatori/ofruesi: South–East Europian Ophthalmology Society
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë okulistë
Qëllimi i aktivitetit: Të informohen mjekët e rinj dhe ata me eksperiencë mbi të rejat në fushën e okulistikës përfshirë sektorin patologjik dhe kirurgjikal.
Kreditet: 25