slogan7-al

Toksikologjia e medikamenteve

Titulli i aktivitetit: Toksikologjia e medikamenteve
Data e zhvillimit: 8,16,22,29 Qershor 2010, 23,25,27 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Tiranë, Shkodër, Lushnje, Kukës
Organizatori/ofruesi: Urdhri Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të japë nocione të efekteve anësore të medikamenteve si efekte toksike, organet që dëmtohen dhe roli i farmacistit në parandalimin e këtyre efekteve.
Kreditet: 3