slogan7-al

Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca

Titulli i aktivitetit: Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca
Data e zhvillimit: 11/17/21 qershor dhe 1korrik 2010
Vendi i organizimit: Fakulteti Mjekësisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: UFSH
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i farmacistëve me legjislacionin farmaceutik.
Kreditet: 3