slogan7-al

Fitoterapi

Titulli i aktivitetit: Fitoterapi
Data e zhvillimit: 7/15/24/28 qershor 2010
Vendi i organizimit: Fakulteti Mjekësisë,Tiranë
Organizatori/ofruesi: UFSH
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Të jap njohuri të plota mbi aplikimet bashkëkohore të fitoterapisë, përdorimin racional, sigurinë dhe efikasitetin e barnave bimore dhe konceptet bazë të fitovigjilencës
Kreditet: 3