slogan7-al

Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër

Titulli i aktivitetit: Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar
Data e zhvillimit: 30 Qershor – 1 Korrik  2010
Vendi i organizimit: Gjirokastër
Organizatori/ofruesi: Jhpiego - Albania
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë obstetër, mjekë të përgjithshëm, pediatër, infermiere
Qëllimi i aktivitetit: Të përditësojë njohuritë e punonjësve të shëndetësisë në lidhje me kontraceptivët, sipas Protokolleve të reja të Planifikimit Familjar.
Kreditet: 12
Për informacion të mëtejshëm në ldihje me pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet kontaktoni Drejtoritë e Shëndetit Publik të rretheve përkatëse.