slogan7-al

Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim”

Titulli i aktivitetit: Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim”
Data e zhvillimit: 25 -26 Maj 2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Njësia e edukimit në vazhdim – Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, infermierë, menaxherë/drejtorë.
Qëllimi i aktivitetit: Ngritja dhe forcimi i aftësive teknike të personelit të njësive të edukimit në vazhdim për të ofruar aktivitete për personelin shëndetësor të institucioneve të tyre.
Kreditet: 8