slogan7-al

Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve

Titulli i aktivitetit: Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve
Data e zhvillimit: 26.05.2010
Vendi i organizimit: Fier
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje, farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e bashkëpunimit mes mjekëve të familjes dhe farmacistëve për tu përballur me problemet që dalin nga trajtimi i pacientit në territor.
Kreditet: 5