slogan7-al

Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave”

Titulli i aktivitetit: Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave”
Data e zhvillimit: 25.06.2010
Vendi i organizimit: Fakulteti i mjekësisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Pajisja e pjesëmarrësve me njohuritë më të fundit mbi bioekuivalencën e barnave.
Kreditet: 3