slogan7-al

Konferenca e II Infermieristike

Titulli i aktivitetit: Konferenca e II Infermieristike
Data e zhvillimit: 09 qershor 2010
Vendi i organizimit: Elbasan
Organizatori/ofruesi: Drejtoria e Shëndetit Publik, Elbasan
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Rifreskim i njohurive të inferierëve me qëllim rritjen e cilësisë së kujdesit infermieror.
Kreditet: 5