slogan7-al

Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale

Titulli i aktivitetit: Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale
Data e zhvillimit: 25 qershor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Carlsberg, Tiranë                                
Organizatori/ofruesi: Shërbimi i kirurgjisë OMF QSUT dhe Shoqata e Kirurgëve OMF
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të përgjithshëm, Kirurgë OMF
Qëllimi i aktivitetit: Njohja me parapërgatitjen e të sëmurit, vendosjen e diagnozës dhe konsensusin për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro-maksilo-faciale.
Kreditet: 6