slogan7-al

Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor

Titulli i aktivitetit: Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor
Data e zhvillimit: Përsëritur
Vendi i organizimit: Instituti i Shëndetit Publik                            
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik, Drejtoria e Promocionit Shëndetësor
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, Infermierë, Punonjës socialë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimin e njohurive dhe aftësive mbi teknikat bashkëkohore të sensibilizimit të popullatës dhe rritjes së ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e propocionit shëndetësor.
Kreditet: 50