slogan7-al

Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror

Titulli i aktivitetit: Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror
Data e zhvillimit: Shtator 2010
Vendi i organizimit: Durrës                           
Organizatori/ofruesi: Drejtoria e Shëndetit Publik, Ministria e Shëndetësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë të shërbimeve të shëndetit mendor
Qëllimi i aktivitetit: Fuqizimi i rolit të infermierit në shërbimet e shëndetit mendor dhe përditësimi i njohurive në menaxhimin e rastit
Kreditet: 15