slogan7-al

12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore

Titulli i aktivitetit: 12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore
Data e zhvillimit: 12-14 Korrik 2010
Vendi i organizimit: QSUT
Organizatori/ofruesi: Handicap International France, Kosovë
Kategoria e  pjesëmarresve Specialistë të rehabilitimit, fizioterapistë, orto-protezistë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi i njohurive mbi vendosjen në pozitë ulur dhe shtrirë të fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore, si dhe aftësimin klinik dhe kardiologjik të këtyre pacientëve.
Kreditet: 14